Privacy Statement

I.ALGEMEEN

Dit Privacy Statement geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de Flexen app (de website) en de website www.flexen.be (de website) Deze verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Lume Solutions BVBA (Flexen) met maatschappelijke zetel Louis Herbertstraat 25 te Lokeren. In de app/via de website krijgt Flexen toegang tot persoonsgegevens die zullen verwerkt worden met respect voor uw privacy en inachtneming van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met ons Privacy Statement, geeft u Flexen de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in dit Privacy Statement. Flexen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit Privacy Statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Flexen verwerkt als u de app/ website gebruikt en op welke manier en voor welke doeleinden zij dat doet. Bovendien bevat deze Privacy Statement ook bepalingen die voor u als gebruiker van de app/website gelden. Wij raden u dan ook aan om deze Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

II. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN (PERSOONS) GEGEVENS

Flexen verzamelt en verwerkt uw (persoons)gegevens alleen als u deze zelf (bijvoorbeeld via een registratie op de app/website) verstrekt aan Flexen, tenzij anders is aangegeven in dit Privacy Statement.

Bent u werkzoekende?
Uw gegevens worden gebruikt:

  1. 1. Om u jobaanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten binnen Flexen.
  2. 2. Om uw profiel en geschiktheid te beoordelen voor een job.
  3. 3. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (bv opleiding binnen de Flexen Academy)
  4. 4. Om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Bent u een onderneming?
Uw gegevens worden gebruikt:

  1. 1. Voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten van Flexen (marketingacties en promoties)
  2. 2. Om onze zakelijke relatie te onderhouden
  3. 3. Wij verwerken uw gegevens onder meer om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in het kader van de app/website.Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app/website te kunnen analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app/website kunnen verbeteren, de app/website kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen en om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de app/website en/of strafbare feiten en zodat wij snel en correct kunnen reageren op uw e-mails en klachten over bijvoorbeeld de informatie die u in de app/website plaatst.

In het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen de verzamelde gegevens meegedeeld worden aan aan onze klanten/kandidaten. De persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan onderaannemers, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden. In geval van wijziging van uw persoonlijke gegevens, vragen we u om zo vlug als mogelijk deze aan te passen zodat we op alle momenten over correcte gegevens beschikken. Alle gegevens die u worden gevraagd tijdens de registratie zijn verplicht en noodzakelijk om van de app/website gebruik te kunnen maken. Als u een klacht bij ons indient (bijvoorbeeld over informatie in de app), een formulier op de app/ website invult of ons een e-mail of een sms-bericht stuurt, dan verwerken wij uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw klacht af te handelen of uw e-mail of sms-bericht te beantwoorden. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@flexen.be. Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens in geen geval voor commerciële doeleinden aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is voor het gebruik van de functies die de app/website biedt, voor het aanbieden van de app/website en in de gevallen zoals hiervoor beschreven Hou er rekening mee dat als u zelf uw gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker, u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

III. INZAGE EN CORRECTIE VAN U GEGEVENS

Conform de Wet van 8 december 1992 heeft U het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen omdat ze onjuist of onvolledig zijn, niet ter zake doen of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn in deze Privacy Statement opgenomen.

IV. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij een intern informatiebeleid en nemen wij en onze technische partners strenge fysieke en systeembeveiligingsmaatregelen in acht om uw gegevens te beschermen.

V. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER APP

Als uzelf bij het gebruik van de app/website persoonsgegevens van derden verwerkt (bijvoorbeeld door naam, adres en/of foto’s van andere personen te vermelden), dient u daarbij de geldende wet-en regelgeving in acht te nemen.

VI.GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN EN HANDELINGSONBEKWAMEN

Het aanmaken van een account in de app/website is niet toegestaan indien u jonger bent dan 18 jaar en geen toestemming heeft van uw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger, ingeval u op een andere manier handelingsonbekwaam bent en geen toestemming heeft van uw wettelijk vertegenwoordiger of als u als gebruiker van de app door Flexen definitief of tijdelijk het gebruik van de app/website werd geweigerd.

VII. INLOGGEN VIA SOCIAL MEDIA

U kunt op de app/website ook inloggen met een account van verschillende social medianetwerken, zoals Facebook en Twitter. Hou er rekening mee dat wij in dat geval toegang kunnen krijgen tot bepaalde gegevens in uw social media account, zoals uw naam, profielfoto en connecties. Bovendien kunnen in dat geval uw social media gebruikersnaam en –profielfoto automatisch zichtbaar worden in de app/website en kan er informatie worden gepubliceerd op uw social media pagina. Hou er verder rekening mee dat in dat geval de privacy bepalingen en de algemene/gebruiksvoorwaarden van het desbetreffende social medianetwerk van toepassing zijn. Via uw social media-account kunt u uw privacy-instellingen voor uw social media-pagina aanpassen.

VIII. E-MAIL EN ‘‘PUSH’’-NOTIFICATIES

Wij kunnen tevens telefonisch, per e-mail en via push-notificaties contact met u opnemen. Zo sturen wij een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails/push-notificaties sturen over jobs welk matchen met uw profiel, berichten met betrekking tot het platform Flexen, belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of als er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de app/website zullen plaatsvinden.

IX. COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, zodat uw browser wordt herkend ( “ een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website ( “ permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de bezoekers.

De Flexen website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

Onmisbare cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen te kunnen gebruiken.Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u inlogt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd alvorens de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Performantie cookies We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Advertentie cookies De website werkt met advertentie cookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische – en profielgegevens op anonieme wijze verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentie cookies installeren. De informatie die we aan de hand van deze advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de websites van Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld (hierbij verwijzen we graag naar de instellingen van het door u gebruikte apparaat). Opgelet, het is mogelijk dat de app/website hierdoor niet meer correct functioneert.

X. LINKS NAAR ANDERE APPS OF WEBSITES

De app/website kan links naar andere apps of websites bevatten. Deze Privacy Statement is alleen van toepassing op de Flexen app/website. Andere apps en websites hanteren hun eigen privacy-beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere app of website die u via onze app/website heeft benaderd. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere apps of websites altijd het privacy-beleid van die apps of websites te raadplegen.

XI.INTELLECTUELE EIGENOM

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan Lume Solutions BVBA of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Flexen de op, en via de app/website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

XII. AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die op of via de app/website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Flexen staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Flexen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen.

XIII. WIJZIGING VAN DE PRIVACY STATEMENT

Flexen behoudt zich het recht voor om haar privacy-beleid en deze Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. In de app/op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy State ment worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacy Statement van tijd tot tijd te raad plegen.

XIV. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correcte en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@flexen.be